Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  จังหวัดอำนาจเจริญ | OTOP AMNATCHAROEN CENTER

ข้อมูลผู้บริหาร

นางสาววริศรา โสภาค
พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ

เกี่ยวกับเรา

          โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ภายใต้ปรัชญาที่สำคัญ 3 ประการคือ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) 2) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

          OTOP ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของคนไทย โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดสรรพื้นที่บริเวณศาลากลาง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บของเราได้เลย

1. คุณลูกค้า “ลงทะเบียน” ก่อนสั่งซื้อสินค้า 
2. ใส่ชื่อผู้ใช้ และอีเมลล์ที่ใช้งานได้
3.ทำตามขั้นตอนจนจบ จะได้รับอีเมลล์อัตโนมัติจาก otop-amnatcharoen  หากไม่พบ ให้ตรวจดูที่ Junk mail (ถังขยะ) ค่ะ
4. กำหนดรหัสผ่านใหม่ค่ะ
5. เลือกซื้อสินค้า  แล้วหยิบใส่ตะกร้า
6.หากต้องการการสั่งซื้อ ไปที่ตะกร้าสินค้า แล้วเลือกสั่งซื้อและชำระเงิน 
7. กรอกชื่อ – ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า
8. เลือกช่องทางการชำระเงิน
9. ระบบจะสรุปยอดให้ค่ะ 
10. ลูกค้าสามารคเช็คอีเมลล์เพื่อตามกระบวนการสั่งซื้อได้นะคะ 
11. เมื่อลูกค้าชำระเงินเสร็จ ไปที่เมนู “แจ้งชำระเงิน” ได้เลยค่ะ 

สินค้าขายดี

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

​ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านนาหมอม้า ม.1 ม.7 ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

​ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านวินัยดี ม.4 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ข่าวสารและกิจกรรม

วิถีชาวบ้าน

     ชมวิถีชาวบ้าน การดำเนินชีวิตที่แสนสุขสบายของชาวบ้านที่ ผลิตสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

ธรรมเช้า

     วิถีชาวบ้าน อยู่ควบคู่กับธรรมซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่แสนสุขสบายของชาวบ้านที่ ผลิตสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

การทอเสื่อกก

     การทอเสื่อกก เป็นวิถีชาวบ้าน ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และผลิตสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

นั่งม้าชมเมือง

     นั่งม้าชมเมืองเป็นวิถีชาวบ้าน การดำเนินชีวิตที่แสนสุขสบายของชาวบ้านที่ ผลิตสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X